โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลในด้านต่างๆที่เป็นภารกิจของโรงพยาบาลวังจันทร์ ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหรือโดยการกรอกข้อมูลทางแบบฟอร์มด้านล่าง โดย Web Admin ของโรงพยาบาลจะได้รับข้อมูลตรงจากท่าน และจะดำเนินการตอบคำถามของท่าน หรือส่งต่อไปยังหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบความต้องการของท่าน โดยท่านควรให้ข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือ email ที่สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง ทั้งนี้ท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็น ติ ชม ให้คำแนะนำ หรือร้องเรียน ได้ที่นี่

โดยทุกความคิดเห็น ทุกคำติชม ทุกคำแนะนำ ทุกข้อร้องเรียนของทุกๆท่าน จะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ให้โรงพยาบาลวังจันทร์เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ผู้รับบริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

กรอกแบบฟอร์มติดต่อ