โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

เรื่องเผยแพร่เอกสารการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดเอกสาร PDF ที่นี่

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบา โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ดาวโหลดเอกสาร PDF ที่นี่

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ดาวโหลดเอกสาร PDF ที่นี่