โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

รร.บาศญ่ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ. วังจันทร์ ไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย

ที่โรงพยาบาลวังจันทร์ อ. วังจันทร์ จ.ระยอง นาย ธนชิต จิตประไพ ประธานกรรมการผู้บริหาร พร้อมด้วย นางบุญชื่น จิตประไพ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมบาศญ่า บีช โฮเทลแอนด์ รีอสร์ท พัทยา นำทีมคณะพนักงานโรงแรมบาศญ่า บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา เข้ามอบเงินจำนวน 65,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังจันทร์ โดยมีเภสัชกรหญิงเสาวคนธ์ อัศวศรีสุวรรณ รอง ผอ.รพ.วังจันทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ รพ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับมอบกันอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับ รพ. วังจันทร์ ถือเป็น รพ. ระดับอำเภอในจังหวัดระยอง แต่ถือว่ายังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และงบประมาณในการดำเนินการส่วนต่างๆ เป็นอย่างมาก และเนื่องจากในแต่ละวันมีประชาชนคนไข้เข้ารับการรักษากว่า 200- 300 คนต่อวัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้สิทธิ์ 30 บาท สิทธิประกันสังคม และบัตรทอง ในการเข้ารักษา ทำให้รพ. ต้องแบกรับรายจ่ายที่มีมากกว่ารายได้ เพื่อนำไปเป็นค่ายา ค่าอุปกรณ์ และค่าบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้รพ. เกิดการขาดทุนสะสม ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด เครื่องรัดห้ามเลือดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้ แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์ต่างๆ อีกมากมายได้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงแรมบาศญ่า บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ จึงได้มีการจัด คอนเสิร์ตการกุศล CARABAO LIVE CONCERT GALA DINNER 2018 ที่จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนำเงินจากรายได้ในการจัดงานมาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ใหญ่แบบพกพา, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดเด็กเล็กและเด็กโตแบบพกพาและเครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เพื่อมอบไว้ให้ รพ.วังจันทร์ได้ใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยต่อไป