โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้น เข็มที่ 3 วันที่ 6 ตุลาคม 2564

 

📣📣 ประกาศ 📢📢 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระตุ้น เข็มที่ 3
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวังจันทร์ จำนวน 85 ราย ตามลำดับวันที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 (ลำดับถัดไปจะทยอยเรียกเข้ามาฉีดวัคซีนตามลำดับ) จะได้รับบริการฉีดวัคซีน AstraZeneca (แอสตร้า เซเนกา) เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และวันที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่
กรุณามารับบริการตามวันที่ประกาศข้างต้น เวลา 07.30 – 14.00 น. และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
– งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
– งดกาแฟ
– กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
– กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ