โรงพยาบาลวังจันทร์

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลวังจันทร์ ทันสมัย สวยงาม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุกด้าน นำระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอมาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่บุคลากรทุกคนจะใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักสามัคคี

  • 0 3866 6174-5
  • เวลา 8.00 - 16.00 น.

ปตท. มอบรายได้จัดงานไม้เมืองหนาว สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลวังจันทร์

นายสมชาย กูใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรายได้จากการบริจาคเป็นค่าเข้าชมงาน “มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบาน…ที่ระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (สองล้าน หกแสนบาทถ้วน) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ให้แก่ นายแพทย์คณิต ตันติชัยวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้งาน อาทิ เครื่องดมยาสลบ เครื่องขยายคลองรากฟัน เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในพื้นที่รักษาพยาบาล อันเป็นไปตามนโยบายของ กลุ่ม ปตท. ในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน